ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade AA+ เฉลี่ยจาก 428 คน
  • คุณภาพของสินค้า9.16
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง9.05
  • การบริการ/อัธยาศัย8.99
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน9.44

รางวัลที่ได้รับ

8 ยอดขาย Lv 8/9
5 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 5/9
7 จำนวนลูกค้า Lv 7/9